О нама

Неформална мрежа НВО за права дјетета формирана је 2009. године на иницијативу међународне организације Саве тхе Цхилдрен Норwаy. Том приликом, 13 невладиних организација потписало је меморандум о сарадњи с циљем развијања партнерских односа и унапређења стања права дјетета у Босни и Херцеговини.

Организације, које су у октобру 2011. године усвојиле назив мреже – „Снажнији глас за дјецу“, и формализовале свој рад кроз правилник су: УГ „Здраво да сте“ Бањалука, ХУГ „Наша дјеца“ Сарајево, УГ „Будућност“ Модрича, УГ „Свјетионик“ Приједор, УГ „Сретни Роми“ Тузла, УГ „Земља дјеце“ Тузла, УГ „Удружење за ментално недовољно развијена лица“ Бањалука, УГ „Будимо активни“ Сарајево, УГ «Центар за права дјетета» Коњиц, УГ „Фондација локалне демократије“ Сарајево, УГ „Наша дјеца“ Зеница, УГ „Степ бy Степ“ Сарајево и УГ „Сунце нам је заједничко“ Требиње.


Наша визија

Босна и Херцеговина има развијен и функционалан институционални и финансијски оквир за адекватну бригу и заштиту све дјеце. Власти Босне и Херцеговине су на свим нивоима успоставиле и развиле институционалне механизме и законске оквире заштите права дјетета која омогућују сваком дјетету једнак приступ у остваривању права утврђених Конвенцијом о правима дјетета.

Принципи поштивања најбољег интереса дјетета, живот, опстанак и развој дјеце, недисцриминација и учешће дјеце се примјењују на свим нивоима одлучивања.

Мрежа “Снажнији глас за дјецу” је стална чланица Вијећа за дјецу и доприноси раду других парламентарних тијела на свим нивоима власти, њено мишљење је уважено и партнер је у доношењу јавних политика за дјецу.

Мрежа, је транспарентна, неформална заговарачка структура, која ради за јавно добро у интересу све дјеце у Босни и Херцеговини, има снажан и поштован глас у јавности и ужива повјерење дјеце и родитеља; ресурс је, и припада свим удружењима која јој приступе.

Дјеца у Босни и Херцеговини су сигурна, сретна, задовољна и имају услове за оптималан раст и развој.


Нашa мисиjasnazniji-glas-za-djecu-misija

У остварењу визије, мрежа и њене чланице ће радити на креирању, усклађивању и промовисању политика и закона у складу за Конвенцијом о правима дјетета, у најбољем интересу дјетета. Мрежа це пратити стање права дјетета и информисати јавност, радити на едукацији и оснаживању дјеце за активно учешће у свим активностима од значаја за дјецу.

Мрежа ће успоставити континуирану сурадњу са институцијама од локалног до државног нивоа. Доприносит ће успостави, развоју и јачању институционалних механизама, посебно Вијећа за дјецу Босне и Херцеговине.
Мрежа ће заговарати издвајање буџетских средстава на свим нивоима власти намјењених дјеци. Подстицат ће друштвену одговорност профитног сектора с циљем повећања финансијских средстава намјењених дјеци.

У циљу промовисања и заговарања Конвенције о правима дјетета и њене примјене у пракси, Мрежа ће наставити радити на изградњи капацитета чланица Мреже за независно праћење Конвенције о правима дјетета те радити на припреми релевантних и тачних информација за све кључне сегменте при изради извјештаја о стању права дјетета у Босни и Херцеговини.
У циљу повећања кредибилитета и видјвљости, Мрежа ће континуирано радити на изградњи механизама и властитих капацитета за информирање јавности о стању права дјеце у Босни и Херцеговини.

Мрежа ће заједно са дјецом радити на истраживању и препознавању проблема у локалној заједници те покретати активности које доприносе побољшању. У том процесу ће подизати капацитете дјеце с циљем њиховог укључивања и учешћа у процесу праћења и извјештавања о дјечијим правима кроз рад центара за дјецу, сарадњу са васпитно-образовним установама, неформалним групама и сл.


Podijeli...Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn